2.1 – Generelt om skriftlig eksamen på jurastudiet

Hvad tæller til skriftlig eksamen? Post.doc. Knud Wallberg

 

En lang række eksamener på jurastudiet er skriftlige. De foregår normalt ved, at de studerende får udleveret en opgave, som de skal besvare skriftligt inden for et begrænset tidsrum, f.eks. 5 timer. Opgaven er normalt lavet som en beskrivelse af et hændelsesforløb, som man skal analysere. I den forbindelse skal man identificere de juridiske problemer, som det pågældende hændelsesforløb giver anledning til, og forklare, hvilke retsfølger der kan komme på tale.

Der findes nogle overordnede regler om eksamen i eksamensbekendtgørelsen. Nogle mere specifikke regler om den måde, eksamenerne skal afvikles på, fastsættes af de enkelte juridiske fakulteter. De regler, der gælder på Københavns Universitet, ligger på KUnet. Se reglerne om bacheloruddannelsen her. Se reglerne om kandidatuddannelsen her. Reglerne om den måde, man skal give karakterer på efter 7 trins-skalaen, findes i karakterbekendtgørelsen.

Regel nr. 1. Man skal kunne stoffet

Det er selvfølgelig særdeles vigtigt og centralt til skriftlig eksamen, at man kan det stof, man skal op i. Det er nødvendigt, hvis man under tidspres skal kunne identificere de relevante juridiske problemer, opgaven giver anledning til, nå frem til de rigtige juridiske resultater og argumentere overbevisende og relevant for dem. Det er derfor yderst væsentligt, at man kan stoffet inden eksamen. Det stiller igen krav om, at man har en hensigtsmæssig studieteknik, når man forbereder sig til den. Læs mere i artiklen om studieteknik.

Men måden man præsenterer sine resultater på betyder også noget

Men om man kan stoffet er ikke det eneste, der betyder noget til skriftlig eksamen.

Det betyder også noget:

  • Hvilket sprog man bruger i sin besvarelse
  • I hvilket omfang besvarelsen virker klar og præcis, og hvor let det er for læseren at forstå meningen med det, man skriver
  • Hvordan man har opbygget besvarelsen, herunder hvordan man har argumenteret i den, og hvilken plads man har givet de forskellige dele af argumentationen i forhold til hinanden
  • Om besvarelsen indeholder skønhedsfejl såsom grammatiske og syntaktiske fejl, stavefejl, kommafejl og slåfejl

Læs mere om de forskellige ting, der kan betyde noget til skriftlig eksamen, i artiklerne her på juraeksamen.dk.

Hvad er din bedste og din værste oplevelse til skriftlig eksamen? Interview med stud.jur. Lisbeth Matz

Hvad er din bedste og din værste oplevelse til skriftlig eksamen? Interview med stud.jur. Martin Rune Kristiansen