Bliv bedre til eksamen på jurastudiet

Ph.D.-stipendiat Pernille Bruun Andersen byder velkommen og forklarer om hjemmesiden

Jurastuderende skal op til en lang række eksamener i løbet af studiet. De fleste jurastuderende er ambitiøse og stræber efter at få gode karakter. Det skyldes blandt andet, at karaktererne tit har stor betydning for, hvilket arbejde man kan få efter studiet.

Jurastuderende har, inden de  starter på jurastudiet, været til en meget lang række eksamener i grundskolen og i gymnasiet og HF etc. Men eksamener på jurastudiet indebærer nogle særlige udfordringer, som jurastuderende ikke rigtig er trænet i inden studiet. Jura er et universitetsstudium, og det stof, man skal læse inden eksamen, er omfattende og svært. Desuden stiller eksamenspræstationer inden for jura nogle særlige krav til den måde, man skal argumentere og fremlægge sine resultater på.

For jurastuderende er eksamen tit en svær udfordring. Der er blandt andet mange, der er i tvivl om, hvordan de bedst opbygger deres opgavebesvarelser, eller hvordan de argumenterer overbevisende ved eksamensbordet. Nogle har den oplevelse, at de kan stoffet bedre, end deres karakterer afspejler, og at de ikke får de karakterer, de fortjener, til eksamen.

Hjemmesiden her

Derfor får I denne hjemmeside. Dens formål er at hjælpe jurastuderende til at blive bedre til at gå til eksamen.

Siden indeholder artikler om, hvordan man forbedrer sine eksamenspræstationer. Desuden indeholder den en række film, herunder filmede interviews med universitetslærere, studerende, censorer m.fl.

Sidens opbygning

Siden er indtil videre inddelt i tre kategorier om mundtlig eksamen, skriftlig eksamen og studieteknik. De indeholder artikler og film om:

 • Generelt om mundtlig eksamen
 • Få et bedre sprog til mundtlig eksamen
 • Bliv bedre til at fremlægge stoffet til mundtlig eksamen
 • Få en bedre fremtoning til mundtlig eksamen
 • Generelt om skriftlig eksamen på jurastudiet
 • Hvad er særligt ved juridisk skriftsprog?
 • Få et bedre sprog til skriftlig eksamen
 • Bliv bedre til at henvise til retskilder i skriftlige besvarelser
 • Bliv bedre til at opbygge skriftlige besvarelser
 • Studieteknik
 • Eksamenstræning

Find rundt mellem de forskellige punkter i topmenuen øverst på siden.

Der er gratis adgang til juraeksamen.dk fra 20. oktober 2018

Juraeksamen.dk gik i luften i sommeren 2015. Dengang blev hjemmesiden drevet af DJØFs Forlag i samarbejde med undertegnede Morten Rosenmeier, der er redaktør på og initiativtager til siden. Det koster penge at drive og vedligeholde en side som den her. Bl.a. er der løbende udgifter til teknisk opdatering. Da hjemmesiden lå i DJØFs Forlag, var den derfor en betalingsside, dvs. at der var dele af siden, som det kostede penge at få adgang til.

I jurastuderende har nok at bruge penge på, og vi gjorde derfor priserne studentervenlige (39 kr. pr. år for et års-abonnement, 19 kr. for 3 måneders adgang, 9 kr. for adgang til en enkelt artikel i en måned). Samtidig er hjemmesiden ikke pensum på jurastudiet, og det er derfor begrænset, hvor mange jurastuderende der er opmærksomme på sidens eksistens. De indtægter, der kom ind, blev derfor så små, at de ikke dækkede vedligeholdelsesomkostningerne. Og DJØFs Forlag er nødt til at se på bundlinjen.  Derfor opsagde forlaget samarbejdet om siden, og jeg overtog den i efteråret i 2018. Det har siden vist sig, at der heller ikke er nogen andre forlag, der har lyst til at samarbejde om den. Jeg er nødt til at drive hjemmesiden videre alene.

Umiddelbart var det nærliggende for mig enten at lukke hjemmesiden ned eller sætte priserne væsentligt op. Men det vigtigste for mig er, at I jurastuderende bruger hjemmesiden og har gavn af den, og at den når ud til så mange som muligt af jer. Jeg har derfor besluttet, at jeg i stedet vil give gratis adgang til hjemmesiden. Jeg fører beslutningen ud i livet fra og med 20.10.2018. Fra den dag er der gratis adgang til alle dele af hjemmesiden, og jeg driver den for egen regning og betaler selv for drift og vedligeholdelse.

Når og hvis omkostningerne en dag bliver så høje, at det ikke længere er realistisk for mig at drive hjemmesiden selv, lukker jeg den nok ned. Jeg vil så i stedet prøve at finde en løsning, f.eks. at flytte hjemmesidens indhold til Facebook eller lignende. Jeg leger også med tanken om, at man måske kunne få nogle advokatkontorer o.l. til at sponsere hjemmesiden. Har I nogen ideer?

Men indtil videre driver jeg siden videre for egen regning. Og I får gratis adgang til alle dele af den, uden at I behøver oprette jer som medlemmer, logge ind el.lign.

Nogle af jer har tegnet abonnementer, indtil kort tid før hjemmesiden blev gratis. Jeg har overvejet, om ikke det mest rimelige er at betale pengene tilbage til jer, der har tegnet abonnementer i den seneste tid. I har jo betalt for noget, som I kunne have fået gratis, hvis I havde ventet.

Men det er først for ganske nylig, at jeg har fundet ud af, at der ikke er nogen andre forlag, der har lyst til at overtage driften af hjemmesiden, sådan så jeg er nødt til at føre den videre selv. Desuden er hjemmesiden som sagt et underskudsforetagende, og den påfører mig personlige udgifter, som jeg dækker af egen lomme.

Derfor vil jeg være meget taknemmelig, hvis vi kan sige, at jeg beholder de penge, I har indbetalt, og bruger dem til opdatering og drift af siden. På den måde er pengene med til at sikre, at hjemmesiden kan fortsætte i længere tid, til gavn (håber jeg) både for jer, der har tegnet abonnementer, og andre jurastuderende.

Jeg håber på jeres forståelse.

Hvem står bag?

Hjemmesidens redaktør er som sagt undertegnede Morten Rosenmeier. Jeg er professor ved Københavns Universitet. Ud over at være redaktør på siden har jeg skrevet teksten i artiklerne. Men I kan også se film med en række studerende, universitetslærere, censorer og kommunikationseksperter mv. Se hvem i menuen til højre.

Vi, der står bag siden, håber meget, I får noget ud af den.

Hvis I har nogen kommentarer til hjemmesiden, herunder noget, I synes I gerne vil have behandlet på den, er I meget velkomne til at sende en mail om det til morten.rosenmeier@jur.ku.dk.

I er også meget velkomne til at kommentere på artiklerne og filmene på vores facebook-side, www.facebook.com/juraeksamen.

M.R.