Bliv en mester til eksamen

Ph.D.-stipendiat Pernille Bruun Andersen byder velkommen og forklarer om hjemmesiden

Jurastuderende skal op til en lang række eksamener i løbet af studiet. De fleste jurastuderende er ambitiøse og stræber efter at få gode karakter. Det skyldes blandt andet, at karaktererne tit har stor betydning for, hvilket arbejde man kan få efter studiet.

Jurastuderende har, inden de  starter på jurastudiet, været til en meget lang række eksamener i grundskolen og i gymnasiet og HF etc. Men eksamener på jurastudiet indebærer nogle særlige udfordringer, som jurastuderende ikke rigtig er trænet i inden studiet. Jura er et universitetsstudium, og det stof, man skal læse inden eksamen, er omfattende og svært. Desuden stiller eksamenspræstationer inden for jura nogle særlige krav til den måde, man skal argumentere og fremlægge sine resultater på.

For jurastuderende er eksamen tit en svær udfordring. Der er blandt andet mange, der er i tvivl om, hvordan de bedst opbygger deres opgavebesvarelser, eller hvordan de argumenterer overbevisende ved eksamensbordet. Nogle har den oplevelse, at de kan stoffet bedre, end deres karakterer afspejler, og at de ikke får de karakterer, de fortjener, til eksamen.

Hjemmesiden her

Vi har derfor lavet denne hjemmeside. Dens formål er at hjælpe jurastuderende til at blive bedre til at gå til eksamen.

Siden indeholder artikler om, hvordan man forbedrer sine eksamenspræstationer. Desuden indeholder den en række film, herunder filmede interviews med universitetslærere, studerende, censorer m.fl.

Sidens opbygning

Siden er indtil videre inddelt i tre kategorier om mundtlig eksamen, skriftlig eksamen og studieteknik. De indeholder artikler og film om:

 • Generelt om mundtlig eksamen
 • Få et bedre sprog til mundtlig eksamen
 • Bliv bedre til at fremlægge stoffet til mundtlig eksamen
 • Få en bedre fremtoning til mundtlig eksamen
 • Generelt om skriftlig eksamen på jurastudiet
 • Hvad er særligt ved juridisk skriftsprog?
 • Få et bedre sprog til skriftlig eksamen
 • Bliv bedre til at henvise til retskilder i skriftlige besvarelser
 • Bliv bedre til at opbygge skriftlige besvarelser
 • Studieteknik
 • Eksamenstræning

Find rundt mellem de forskellige punkter i topmenuen øverst på siden.

Hvordan får man adgang til siden?

Der er gratis adgang til dele af hjemmesiden, så I jurastuderende kan se, om den er noget for jer. Men det er dyrt at etablere og vedligeholde en hjemmeside som den her. Derfor er der dele af den, som kræver betaling. Til gengæld har vi prøvet at fastsætte prisen på en måde, der tager hensyn til jurastuderendes økonomi. Samtidig har vi prøvet at gøre betalingssystemet så fleksibelt som muligt, sådan så I kan nøjes med at betale for de dele af siden, der interesserer jer, uden at behøve købe adgang til det hele.

Man kan betale på tre måder:

 • Man kan købe adgang til en enkelt artikel med tilhørende film i 3 måneder. Prisen er 8 kr. pr. artikel.
 • Man kan købe adgang til hele hjemmesiden i 3 måneder for 19 kr.
 • Man kan købe adgang til hele hjemmesiden i 12 måneder for 39 kr.

Se nærmere under Priser og forretningsbetingelser.

Man skal logge ind på siden for at købe noget på den.

Hvem står bag?

Hjemmesidens redaktør og forfatter til artiklerne er Morten Rosenmeier, der er professor ved Københavns Universitet. Desuden kan I se film med en række studerende og med universitetslærere, censorer og kommunikationseksperter mv. Se hvem i menuen til højre.

Vi håber meget, I får noget ud af det.

Hvis I har nogen kommentarer til hjemmesiden, herunder noget, I synes I gerne vil have behandlet på den, er I meget velkomne til at sende en mail om det til morten.rosenmeier@jur.ku.dk.

I er også meget velkomne til at kommentere på artiklerne og filmene på vores facebook-side, www.facebook.com/juraeksamen.